Jan Lewandowski masakruje przeciwników zapisu Józefa Flawiusza o historyczności Jezusa.

  W niniejszym tekście obalę wszystkie znane szerzej zarzuty przeciw Testimonium Flavianum, jak też przedstawię szczegółowe argumenty pozytywne za autentycznością tego tekstu, wskazujące na to, że Flawiusz mógł napisać taki urywek. Ponadto wykażę, że fragment ten nie mógł wyjść spod…

ŚWIADECTWO KOŚCIOŁA WOBEC NARODOWEGO SOCJALIZMU W TRZECIEJ RZESZY: PRZYKŁAD BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA GERHARDA HIRSCHFELDERA

Wiek dwudziesty zaliczyć należy chyba do najbardziej krwawych w historii ludzkości. Jest wynikiem kwitnącego socjalizmu szczególnie w Europie, który stał się podstawą do stworzenia przez Adolfa Hitlera narodowego socjalizmu w Niemczech. Sami papieże począwszy od Piusa IX (w liście apostolskim z…

Spór o wartość klasycznych argumentów na istnienie Boga w filozofii Alvina Plantingi

  Dominacja empirycyzmu logicznego w połowie XX stulecia nie zapowiadała głębokiej zmiany, która miała nadejść w filozofii analitycznej. W 1980 roku, w jednym z artykułów w amerykańskim tygodniku „Times”, można było przeczytać: „[…] ma miejsce cicha re- wolucja myśli, której…

Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

ROZDZIAŁ I. Współczesne ekstremizmy – etiologia i przeciwdziałanie Contemporary extremism – etiology and counteraction (Waldemar Jaroch)…………………………………………………………..9 ROZDZIAŁ II. Między demokratyzacją a radykalizacją. Europejski ekstremizm polityczny – wybrane zagadnienia Between democratization and radicalization. European political extremism – selected issues (Szymon Michał…

Z najnowszych badań nad "prehistorią" opisu ewangelijnego o Zmartwychwstaniu Chrystusa

Wincenty Kwiatkowski Collectanea Theologica 26/2, 311-352, 1955 Autor układa materiał, który obejmuje literaturę nauko- wą z ostatnich lat 50, w sześciu rozdziałach, ujętych w sposób niejednolity: obok rozdziałów o charakterze chronologicznym (rozdz. 1, o zagadnieniu zmartwychwstania Chrystusa przed r. 1900), występują…

Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym

W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę analizy znaczenia czynnika religijnego w terroryzmie międzynarodowym. Przybliża definicję fundamentalizmu i stawia tezę, że skrajna forma wiary rodzi agresję, przemoc i staje się inspiracją do działań ekstremistycznych. Zaznacza problem błędnej interpretacji religijnych dogmatów i…

Czy Watykan pomagał w ucieczka zbrodniarzy wojennych do Argentyny

Tą kwestią zajmę się nieco szerzej, gdyż zarzut rzekomego zaopatrywania zbrodniarzy hitlerowskich w fałszywe dokumenty, a także przerzucania ich „kościelnymi kanałami” (cokolwiek to miałoby oznaczać) do Ameryki Południowej, powtarza się w wielu publikacjach. Prześledźmy poszczególne elementy tego mitu. http://analizy.biz/marek1962/ucieczkanazistow.pdf