ARGUMENT NA ISTNIENIE BOGA Z OSOBY LUDZKIEJ

ROCZNIKI TEOLOGICZNE
Tom LXI, zeszyt 2 — 2014
KS. CZESŁAW S. BARTNIK
W dawnej teologii tzw. dowody na istnienie Boga aż ̇ do czasów nowożytnych
miały charakter reistyczny, opierały się ̨ na takich elementach rzeczy-
wistosci, jak kosmos, natura, przyroda. W czasach obecnych doszły argumen-
ty antropologiczne: z umysłu, logiki, języka, woli, czynów i religijności, ale
i one maja tez ̇ charakter reistyczny. Obecnie przyszedł czas na integracje ̨
i umocnienie argumentów antropologicznych przez zbudowanie argumentacji
z całego fenomenu osoby ludzkiej, zarówno indywidualnej, jak i społecznej,
z jej istnienia, natury i jaz ́ni oraz z najwyższej doskonałości bytowej.
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLRzVXZTNWSXA5bWc/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   ALVIN PLANTINGA - ARGUMENTY ZA ISTNIENIEM BOGA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image