Dary Ducha Świętego a działalność tzw. charyzmatyków

  O dary Ducha Świętego konieczne do zbawienia można i należy prosić. Kościół to zawsze czynił i czyni. Także sprawuje posługę tych darów w Sakramentach. Darami Ducha Świętegp według nauczania katechizmu na podstawie Pisma świętego (Iz 11,2): dar mądrości, rozumu,…

Czy krytycyzm wobec "uzdrowień" działanych przez tzw. charyzmatyków jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu?

Ten zarzut jest często stosowany przez tzw. charyzmatyków. Po pierwsze zawiera on w sobie fałszywą przesłankę, mianowicie aprioryczne założenie, że wszystko, co oni działają, pochodzi i musi pochodzić od Ducha Świętego. Po drugie widać w tym brak wiedzy odnośnie tego,…

Czy można ofiarować Panu Bogu bóstwo?

Pytanie dotyczy dwóch zasadniczych kwestii teologicznych: 1. pojęcia ofiarowania, czyli ofiary kultowej, w świetle zwłaszcza Bożego Objawienia, 2. wyrażenia „ciało i krew, dusza i bóstwo” Jezusa Chrystusa, czyli tematyki chrystologicznej i sakramentologicznej. W świetle zarówno religioznawstwa jak też Bożego Objawienia…