Polemika z tekstem Mariusza Agnosiewicza "Metoda poznawcza racjonalizmu"

  Niniejszy tekst jest odpowiedzią na esej M. Agnosiewicza pt. Metoda poznawcza racjonalizmu[1], który to tekst jest z kolei polemiczną reakcją na mój tekst pt. Krytyczna analiza metody poznawczej ateizmu, jaki został zamieszczony w dziale Ateizm w Serwisie Apologetycznym www.apologetyka.katolik.pl . W sumie jestem…

Polemiką z tekstem Jerzego Sędziaka pt. Wierzyć czy myśleć?

  Niniejszy tekst jest polemiką z tekstem Jerzego Sędziaka pt. Wierzyć czy myśleć?[1], opublikowanym w Serwisie Racjonalista. W tekście tym Sędziak próbuje zdyskredytować przekaz ewangeliczny i wiarę chrześcijańską za pomocą różnych (najczęściej dość infantylnych) argumentów. Z poniższego tekstu J. Sędziaka nic nie…

Odpowiedz na zarzuty "Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?"

  W serwisie Racjonalista.pl  pojawił się esej Marcina Kwieka, który jest próbą polemiki z moją rozprawką pt. Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?, jaka została zamieszczona również w niniejszym dziale. Na samym początku chciałbym podziękować Marcinowi Kwiekowi za uwagę, jaką poświęcił mojemu tekstowi, pisząc z nim…

 Odpowiedz na zarzuty do artykułu "Krytyczna analiza poznawczej metody ateizmu"

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na artykuł Przemysława Pieli, pt. Prawda z fałszu, czyli negacja krytyki, który był polemiką z moim artykułem pt. Krytyczna analiza poznawczej metody ateizmu, analizującego epistemologię światopoglądu ateistycznego. Tekst Pieli nie ukazał się w Serwisie Racjonalista, ukazał się on…

Czy w Biblii są sprzeczności?

       Częstokroć bardzo wnikliwie czytając Biblię, możemy natrafić na fragmenty, które zdają się przeczyć innym fragmentom Biblii. Bardzo dobrymi przykładami są porównania pewnych sytuacji na podstawie porównań paralelnych kilku Ewangelii. Np. w Mt 8:28-33 do Jezusa przyszło dwóch…

Niedziela "Dniem Pańskim" chrześcijan – polemika z nauką adwentystów i innych sabatarian

SPIS TREŚCI Od autora. Wstęp. Niedziela. 1) 1 Kor 16:2. 2) Dz 20:7. 3) Ap 1:10. 4) Inne teksty biblijne o niedzieli. 5) „Didache”. 6) Ignacy Antiocheński. 7) „List Barnaby”. 8) Justyn Męczennik. 9) Inne teksty wczesnochrześcijańskie o niedzieli. 10)…

Astrologia kłamie

  Wydaje się, że pisanie o czymś tak niepoważnym jak astrologia w czasach intelektualnego oświecenia wykształconych społeczeństw nie ma żadnego sensu. A jednak nie. Jak się okazuje współczesne masy bardzo mocno wierzą w astrologię a jej popularyzatorzy robią wręcz furorę…