Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

ROZDZIAŁ I. Współczesne ekstremizmy – etiologia i przeciwdziałanie Contemporary extremism – etiology and counteraction (Waldemar Jaroch)…………………………………………………………..9 ROZDZIAŁ II. Między demokratyzacją a radykalizacją. Europejski ekstremizm polityczny – wybrane zagadnienia Between democratization and radicalization. European political extremism – selected issues (Szymon Michał…

Z najnowszych badań nad "prehistorią" opisu ewangelijnego o Zmartwychwstaniu Chrystusa

Wincenty Kwiatkowski Collectanea Theologica 26/2, 311-352, 1955 Autor układa materiał, który obejmuje literaturę nauko- wą z ostatnich lat 50, w sześciu rozdziałach, ujętych w sposób niejednolity: obok rozdziałów o charakterze chronologicznym (rozdz. 1, o zagadnieniu zmartwychwstania Chrystusa przed r. 1900), występują…

Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym

W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę analizy znaczenia czynnika religijnego w terroryzmie międzynarodowym. Przybliża definicję fundamentalizmu i stawia tezę, że skrajna forma wiary rodzi agresję, przemoc i staje się inspiracją do działań ekstremistycznych. Zaznacza problem błędnej interpretacji religijnych dogmatów i…

Czy Watykan pomagał w ucieczka zbrodniarzy wojennych do Argentyny

Tą kwestią zajmę się nieco szerzej, gdyż zarzut rzekomego zaopatrywania zbrodniarzy hitlerowskich w fałszywe dokumenty, a także przerzucania ich „kościelnymi kanałami” (cokolwiek to miałoby oznaczać) do Ameryki Południowej, powtarza się w wielu publikacjach. Prześledźmy poszczególne elementy tego mitu. http://analizy.biz/marek1962/ucieczkanazistow.pdf