Fundamentalizm naukowy Richarda Dawkinsa i jego krytyka

Richard Dawkins – oxfordzki biolog zajmujący się zagadnie- niami ewolucji biologicznej, w ostatniej swojej książce Bóg urojo- ny dyskutuje nie należący do kompetencji nauk przyrodniczych problem istnienia Boga. Wyrażane przez niego poglądy uznać można za wyraz naukowego fundamentalizmu negującego a…

Debata: Wierzący vs Ateista! "Czy wiara w Boga jest racjonalna?"

W dniu 24 maja 2017 r. chrześcijanin i ateista spotkali się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego się, aby poszukać odpowiedzi na najważniejsze ze wszystkich pytań. Czy racjonalnie myślący człowiek powinien zaakceptować twierdzenia chrześcijaństwa? Czy może są one raczej…

Czy istnieje Bóg? Debata – William Lane Craig vs Christopher Hitchens –(całość, lektor PL)

Co do mnie – z uwagą obejrzałem całość. Uważam, że obie strony prezentowały swoją myśl na b. wysokim poziomie. Gdybym to ja stanął przed Hitchensem (którego książkę aktualnie czytam), tobym został zmasakrowany już na samym początku. Podziwiam Craiga za to,…

Czy Bóg jest potrzebny do wyjaśnienia świata? – debata między Janem Woleńskim i Jackiem Wojtysiakiem

Debata „Czy Bóg jest potrzebny do wyjaśnienia świata?” między Janem Woleńskim i Jackiem Wojtysiakiem, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne oddział w Lublinie. Odbyła się 1 lipca 2014 w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Filmowanie i realizacja AcademiconTV…

Credo sceptyka – Wprowadzenie do debaty: Co wiemy o istnieniu Boga?

Ireneusz Ziemiński 0. Uwagi wstępne. Dziękując Panu Profesorowi Włodzimierzowi Galewiczowi za zaproszenie do udziału w debacie na temat wiedzy o istnieniu Boga chciałbym zaznaczyć, iż z racji charakteru mojej wypowiedzi – zagajenie do dyskusji – będzie ona polegać na wypunktowaniu…

Sceptycyzm i dowód ontologiczny + tekst polemiczny

słowa kluczowe: dowód ontologiczny, sceptycyzm, metafizyka, epistemologia Analiza i Egzystencja” 1 (2005) Stanisław Judycki http://egzystencja.whus.pl/wp-content/uploads/2015/01/AiE-nr-1.pdf Tekst polemiczny Czy dowód ontologiczny stanowi ostateczny argument przeciw globalnemu sceptycyzmowi? Posted on February 26, 2011 by dr Paweł Przywara (Polemika z poglądami S. Judyckiego1)…

KARDYNAŁA JOHNA HENRY’EGO NEWMANA ARGUMENT NA ISTNIENIE BOGA

Kardynał John Henry Newman (1801-1890) dzięki oryginalnej myśli filozoficznej zyskał sobie przydomek Oxfordzkiego Platona. Choć trzeba przyznać, że stanowisko, jakie zajął ten wybitny konwertyta, nie należało w jego czasach do zbyt popularnych. Większość filozofów XIX wieku poszła za Comte’em, Millem,…