Adwentyści

Niedziela "Dniem Pańskim" chrześcijan – polemika z nauką adwentystów i innych sabatarian

SPIS TREŚCI Od autora. Wstęp. Niedziela. 1) 1 Kor 16:2. 2) Dz 20:7. 3) Ap 1:10. 4) Inne teksty biblijne o niedzieli. 5) „Didache”. 6) Ignacy Antiocheński. 7) „List Barnaby”. 8) Justyn Męczennik. 9) Inne teksty wczesnochrześcijańskie o niedzieli. 10)…

Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White – obalenie jej twierdzeń

Jeden z dawnych liderów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który opuścił to wyznanie, opisał życie i działalność prorokini tego kościoła. Streszczamy w naszym artykule jego myśli i słowa. Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White – obalenie jej twierdzeń (cz. 1)…

Nauka adwentystów o istniejącym dziś życiu pozagrobowym oraz ich zwalczanie nieśmiertelności duszy

Nauka adwentystów o istniejącym dziś życiu pozagrobowym oraz ich zwalczanie nieśmiertelności duszy  czas dodania: 2014:03:07 11:52 Adwentyści z całą mocą zwalczają istniejące życie pozagrobowe osób z Nowego Testamentu (oprócz Jezusa) oraz zmarłych ludzi z całej epoki chrześcijańskiej. Natomiast uczą, że…