Artykuły naukowe -Filozofia – Logika

Argumentacja w dyskusji teistyczno-ateistycznej

Robert Kublikowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Filo–Sofija, Nr 25 (2014/2), s. 269-281 Niniejszy artykuł uwzględnia przede wszystkim stanowisko analitycznej filozofii języka, semiotyki – głównie pragmatyki – języka religijnego (teologicz- nego) i filozoficznego, metodologii teologii filozoficznej (filozofii Boga i religii) oraz epistemologii przekonań…