Artykuły naukowe -Filozofia – Logika

Logika i wiara w ujęciu Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

Jan Parys, Studia Philosophiae Christianae 42/1, 61-70, 2006 Logika i wiara to temat, który przewijał się w pracach Ojca Józefa Marii Bocheńskiego przez całe Jego życie. Coraz więcej jest osób, które nie miały okazji osobiście spotkać i dyskutować z filozofem z Fryburga. Spróbuję…

Problemy logiczne i terminologiczne w argumentacji filozoficznej.

Argument, Vol. 4 (2/2014), pp. 341–358 Zbigniew WOLAK Głównym źródłem pomysłów zawartych w tym artykule były argumenty za istnieniem Boga, dlatego choć tego rodzaju argumentami nie będę się zajmo‐ wał, ich elementy pojawią się w przykładach. Najważniejszym celem jest tu‐ taj wskazanie…

Argumentacja w dyskusji teistyczno-ateistycznej

Robert Kublikowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Filo–Sofija, Nr 25 (2014/2), s. 269-281 Niniejszy artykuł uwzględnia przede wszystkim stanowisko analitycznej filozofii języka, semiotyki – głównie pragmatyki – języka religijnego (teologicz- nego) i filozoficznego, metodologii teologii filozoficznej (filozofii Boga i religii) oraz epistemologii przekonań…

Logika odkrycia naukowego a logika rozumowania

  Jerzy Bobryk, Filozofia Nauki Rok X, 2002, Nr 2(38) Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do pracy Karla Popperà: Logika odbycianaukowego [1959/1977]. Polska [1977] i angielska [1959 — The Logic o f ScientificDiscovery] wersja tytułu, w przeciwieństwie do niemieckiej [Logik der Forschung],są raczej…