Artykuły naukowe – Historia Kościoła

REGULACJE KOŚCIELNE I PRAWNE PROCESÓW O CZARY NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Nadrzędnym celem wczesnośredniowiecznego kościoła było głoszenie słowa bożego i nawracanie pogan, czyniono to wszelkimi środkami. Ścigając heretyków i innowierców próbowano uregulować te działania prawnie. Bożena Ronowska Uniwersytet Gdański https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11273/Regulacje_koscielne_i_prawne_procesow_o(1).pdf

Tradycja jako sposób trwania Kościoła

ks. Grzegorz Dziewulski Tradycja jako sposób trwania Kościoła Wprowadzenie Wśród znaczących przemian społecznych, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w Europie, na wnikliwszą uwagę zasługuje przeobrażenie nastawienia do tradycji oraz jej dotychczasowej roli w społeczeństwie. Nieodwracalną przeszłością wydaje się niedawny…

Pojęcie antysemityzmu i jego społeczne, kulturowe i religijne. Kościół wobec rasizmu

ks. Grzegorz Ignatowski Uniwersytet Śląski Łódź-Katowice Kwestia wrogich postaw wobec Żydów, określana najczęściej terminem „antysemityzm”, zajmowała naczelne miejsce w początkowej fazie dialogu katolicko-żydowskiego. Żydzi, często nawet z pewnym uporem, podczas różnego rodzaju wspólnych konferencji, odstępując niekiedy od ustalonej wcześniej tematyki,…