Artykuły naukowe – Istnienie Boga

Dowody na istnienie Boga – Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

DOWODY NA ISTNIENIE BOGA — rozumowania uzasadniające, na podsta- wie innych zdań uznanych za prawdziwe, prawdziwość zdania: „Bóg istnieje”;rozumowania uzasadniające realne istnienie Boga. W odróżnieniu od przekonania o istnieniu Boga opartego na poznaniu spontanicznym (doświadczenie prafilozoficzne, prareligijne) lub od przekonania…

Dowód "ex motu" na istnienie Boga : analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu

Jan Salamucha Collectanea Theologica 15/1, 53-92 1934 Główna racja, która mnie skłoniła do opracowania tego te- matu, w skrócie dosyć paradoksalnie wygląda: Dlatego ten temat opracowałem, że n i e umiałem go opracować w pewien specjalny sposób — w ramach…

„DROGI” ŚW. TOMASZA Z AKWINU JAKO PRÓBA ZASTOSOWANIA METAFIZYKI W TRADYCYJNEJ PROBLEMATYCE DOCHODZENIA DO ISTNIENIA BOGA1

Św. Tomasz z Akwinu, na stronach swojej Summa Theologiae – stara się sprostać ponadczasowym potrzebom człowieka i pokazuje jak możemy mocą własnego rozumu dojść do stwierdzenia istnienia Boga. Za każdym razem „danymi wyjściowymi” są dla Akwinaty zjawiska (skutki) dla nas oczywiste i łatwe…

METAFIZYCZNA INTERPRETACJA POJĘCIA „ZBIORU PUSTEGO” W ŚWIETLE DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA

Nierozerwalnie wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej szedł rozwój myślenia oraz rozumowania – czynnika, który jest dla nas tak bardzo charakterystyczny. Nasi najstarsi przodkowie byli nie mniej inteligentni niż my teraz. Borykali się również z podobnymi problemami oraz zagadnieniami dnia codziennego.…

O dowodach na istnienie Absolutu z punktu widzenia logiki

Kordula Świętorzecka Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii, Katedra Logiki Civitas Christiana, 18 listopada 2010 1. Pierwszy Poruszyciel i Pierwsza Przyczyna Sprawcza 1.1 Pierwszy Poruszyciel w formalizmach: – J. Salamuchy, – J. M. Bocheńskiego, – K. Polickiego 1.2…