Artykuły naukowe – Istnienie Boga

Sceptycyzm i dowód ontologiczny + tekst polemiczny

słowa kluczowe: dowód ontologiczny, sceptycyzm, metafizyka, epistemologia Analiza i Egzystencja” 1 (2005) Stanisław Judycki http://egzystencja.whus.pl/wp-content/uploads/2015/01/AiE-nr-1.pdf Tekst polemiczny Czy dowód ontologiczny stanowi ostateczny argument przeciw globalnemu sceptycyzmowi? Posted on February 26, 2011 by dr Paweł Przywara (Polemika z poglądami S. Judyckiego1)…

KARDYNAŁA JOHNA HENRY’EGO NEWMANA ARGUMENT NA ISTNIENIE BOGA

Kardynał John Henry Newman (1801-1890) dzięki oryginalnej myśli filozoficznej zyskał sobie przydomek Oxfordzkiego Platona. Choć trzeba przyznać, że stanowisko, jakie zajął ten wybitny konwertyta, nie należało w jego czasach do zbyt popularnych. Większość filozofów XIX wieku poszła za Comte’em, Millem,…

Anzelma z Canterbury dowód ontologiczny. Próba analizy

W świetle analizy okazuje się, że punktem krytycznym ontologicznego dowodu istnienia Boga Anzelma z Canterbury było ulokowanie “przedmiotów dających się pomyśleć” w umyśle w powiązaniu z założeniem, że Bóg mógłby być takim przedmiotem i zarazem “istnieć realnie”. Dowód Anzelma można…