Artykuły naukowe – Krytyka teizmu

Spór o wartość klasycznych argumentów na istnienie Boga w filozofii Alvina Plantingi

  Dominacja empirycyzmu logicznego w połowie XX stulecia nie zapowiadała głębokiej zmiany, która miała nadejść w filozofii analitycznej. W 1980 roku, w jednym z artykułów w amerykańskim tygodniku „Times”, można było przeczytać: „[…] ma miejsce cicha re- wolucja myśli, której…

Credo sceptyka – Wprowadzenie do debaty: Co wiemy o istnieniu Boga?

Ireneusz Ziemiński 0. Uwagi wstępne. Dziękując Panu Profesorowi Włodzimierzowi Galewiczowi za zaproszenie do udziału w debacie na temat wiedzy o istnieniu Boga chciałbym zaznaczyć, iż z racji charakteru mojej wypowiedzi – zagajenie do dyskusji – będzie ona polegać na wypunktowaniu…

Argumenty z przeładowania przeciwko współczesnym modalnym dowodom ontologicznym na istnienie Boga

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest analiza współczesnych, modalnych dowodów ontologicznych na istnienie Boga pod kątem możliwości zastosowania przeciwko nim tzw. argumentów z przeładowania, czyli argumentów pokazujących, że dowody te można wykorzystać do uzasadnienia istnienia również innych bytów, które z pewnych względów…