Artykuły naukowe – Krytyka teizmu

Argumenty z przeładowania przeciwko współczesnym modalnym dowodom ontologicznym na istnienie Boga

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest analiza współczesnych, modalnych dowodów ontologicznych na istnienie Boga pod kątem możliwości zastosowania przeciwko nim tzw. argumentów z przeładowania, czyli argumentów pokazujących, że dowody te można wykorzystać do uzasadnienia istnienia również innych bytów, które z pewnych względów…