Artykuły naukowe – Prawo kanoniczne

PRZESTĘPSTWO PROFANACJI POSTACI EUCHARYSTYCZNYCH W KANONICZNYM PRAWIE KARNYM

ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXVI, numer 4 – 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-8 RAFAŁ ZALESKI Temat profanacji jest niezwykle istotny w dzisiejszych czasach, gdzie szerzysię kultura postmodernistycznego relatywizmu, laicyzmu oraz nihilizmu. Wszyst- ko to sprzyja powstawaniu różnych społeczności, które nie będą bały…

Przestępstw przeciwko wierze w normach DE DELICTIS RESERVATIS z 2010 roku

O. DARIUSZ BOREK O.CARM. Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prawo Kanoniczne 57 (2014) nr 3 Treść: Wstęp. – 1. Strona przedmiotowa przestępstw przeciwko wierze należących do katalogu delicta reservata. – 1.1. Rodzaje przestępstw przeciwko wierze. –1.1.1. Herezja. –…