Artykuły naukowe – Problemy wiary

Wokół fideizmu. Kwestia dowodów na istnienie Boga a orientacja intelektualna Nicolása Gómeza Dávili

Czym jest fideizm? Fideizm (łac. fi des – wiara) zazwyczaj określany jest jako pogląd filozoficzny, który w dziedzinie poznania i uzasadnienia prawd ostatecznych, np. istnienia Boga czy nieśmiertelności du- szy, głosi prymat wiary nad rozumem. Chodzi tu o całkowitą lub…