Artykuły naukowe – Psychologia religii

Religijność w perspektywie psychologicznej

Religia jest zjawiskiem niezwykle złożonym i ściśle związanym z historią kul- tury ludzkiej. Istnieje wiele definicji religii w zależności od stanowisk filozoficz- nych, światopoglądowych czy teologicznych. Zainteresowanie psychologii skupia się głównie na podmiotowym rozumieniu religii czyli religijności. Omówienie zja- wiska…