Artykuły naukowe – Psychologia

Zachowania samobójcze nieletnich – ocena zagrożenia, oddziaływanie terapeutyczne

ks. Waldemar Woźniak Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Waldemar Piekarski Zespół do Spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych Ministerstwo Sprawiedliwości Wstęp W opracowaniu, z uwagi na przydatność tych zagadnień w resocjalizacji nieletnich, chcemy skoncentrować się na czynnikach ryzyka…