Artykuły naukowe – Teologia fundamentalna

Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu u św. Anzelma z Canterbury

Żyjący na przełomie XI/XII w., św. Anzelm z Canterbury, jest pierwszym filozofującym teologiem tego okresu. Omawiając problematykę Wcielenia i Odkupienia, odnosi się do pojęcia „rectitudo” (słuszność,poprawność, prawość), aby wyjaśnić słuszność Bożych postanowień w stosunku do człowieka, który poprzez swoją nieprawość zakłócił…

Objawienie jako kryterium określenia relacji chrześcijaństwa do religii

ks. Grzegorz Dziewulski Wyższe Seminarium Duchowne Łódź Wprowadzenie Do wyzwań, przed którymi stoją dziś chrześcijanie, należy także konieczność pogłębionego spojrzenia na określenie relacji chrześcijaństwa do religii. Zagadnienie to w istotnym zakresie dotyka także kwestii wyjątkowości chrześcijaństwa[1]. Zagadnienie to, będące przedmiotem…