Artykuły naukowe -Teoria ewolucji

Teoria ewolucji: czy konflikt między nauką i wiarą jest nieunikniony?

Wszystkie chyba religie świata wprzęgają boga lub bogów w historię powstania czło- wieka. Nie powinno to dziwić. Każde dziecko prędzej czy później zadaje rodzicom pytanie „skąd się wziąłem”. W odpowiedzi często karmione jest bajkami w rodzaju „przyniósł cię bocian”, ale…