Artykuły naukowe – Wiara i Rozum

Nobliści, naukowcy o Bogu.

Poniższe wypowiedzi laureatów nagrody Nobla (oraz Stephena Hawkinga – ‚Einsteina naszych czasów’) są praktycznie niespotykane w podręcznikach, encyklopediach czy telewizyjnych programach popularnonaukowych. Ukazują one, wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, iż ani sama teoria ewolucji ani też jej główne postulaty nie są…

GRANICE WIARY I NIEWIARY – PERSPEKTYWA TEOLOGICZNOMORALNA

Zarówno wiara jak i niewiara są przejawem wolnego i świadomego działania i wolnego wyboru człowieka jako bytu (podmiotu) poznającego. Już to wstępne stwierdzenie pokazuje, że nie można mówić o wierze czy niewierze z pominięciem płaszczyzny poznania. Z tego rodzi si…

Teoria ewolucji: czy konflikt między nauką i wiarą jest nieunikniony?

NAUKA 3/2005 • 49-62 JAN KOZŁOWSKI Wszystkie chyba religie świata wprzęgają boga lub bogów w historię powstania czło- wieka. Nie powinno to dziwić. Każde dziecko prędzej czy później zadaje rodzicom pytanie „skąd się wziąłem”. W odpowiedzi często karmione jest bajkami…

Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji

Emilia Zimnica-Kuzioła Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji 1. Kryzys wiary na podstawie badań ankietowych studentów w okresie adolescencji Życie religijne człowieka jest dynamicznym procesem, przebiega etapami, zmienia się, przybiera różne formy[1]. Wiąże…