Artykuły naukowe -Życie spoleczne

Kwestia społecznego wymiaru religii i światopoglądowej neutralności

Annales Collegii Nobilium Opolienses 5 (2016) Piotr Moskal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II W świece współczesnym zauważyć można dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony tendencje fundamentalistyczne, zwłaszcza wśród muzułmanów, z drugiej natomiast tendencje do usunięcia religii z przestrzeni życia…

Postacie neutralności światopoglądowej

Ukształtowane jako składnik nowoczesnego świata pojęcie laickości odnosi się do ustrojów szanujących wolność sumienia swoich obywateli. Laickość ze względu na uwarunkowania historyczne kojarzy się z rozdziałem Kościoła i państwa. Na drugim biegunie znajduje się pojęcie laicyzmu, ideologii powiązanej z systemami…