Artykuły naukowe – Ateizm

NOWY I JESZCZE NOWSZY ATEIZM, CZYLI O PRAWDZIWY ATEIZM JEST TRUDNO

Ks. Marek DOBRZENIECKI Warszawskie Studia Teologiczne XXVII/2/2014, 137-148 Słowa kluczowe: filozofia religii, nowy ateizm, duchowość ateistyczna, postmodernizm, suprematyzm, myślenie rygorystyczne Keywords: philosophy of religion, the new atheism, atheistic spirituality, postmodernism, suprematism, rigorous thinking https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLenRweFdMbjJhRkE/view?usp=sharing  

TRAUMATYCZNA WIZJA ENTUZJASTYCZNEGO ATEIZMU (ciekawe)

  Ateista entuzjastyczny nie czuje się w żadnej mierze pokrzywdzony brakiem łaski wiary, nie uważa, że jest w czymkolwiek gorszy od katolika, co więcej postrzega swoją postawę jako doroślejszą i szlachetniejszą. Ateizm jest dla niego wyborem w pełni świadomym, intelektualnym, ale także estetycznym i…

Uwagi o książce Bóg nie jest wielki Christophera Hitchensa

Marcin Sułkowski Uniwersytet Łódzki HYBRIS nr 17 (2012) ISSN: 1689-4286 Czy da się udowodnić, że Bóg nie istnieje? Zapewne ateista w odpowiedzi na to pytanie przygotowywałby sobie w głowie argumenty przeciw jakiejkolwiek istocie wyższej. Osoba wierząca wertowałaby strony świętej księgi…

WALCZCY ATEIZM BRYTYJSKI – RICHARDA DAWKINSA KRYTYKA WIARY RELIGIJNEJ I BOGA

ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LIX, numer 2 – 2011 JUSTYNA HERDA Richard Dawkins (Clinton Richard Dawkins) jest brytyjskim etologiem urodzonym w Kenii w Nairobi 26 marca 1941 r. Dorastał w rodzinie anglikańskiej, jednak jego poglądy dotyczące religii zmieniały się kilkakrotnie. Jak…

Fundamentalizm naukowy Richarda Dawkinsa i jego krytyka

Richard Dawkins – oxfordzki biolog zajmujący się zagadnie- niami ewolucji biologicznej, w ostatniej swojej książce Bóg urojo- ny dyskutuje nie należący do kompetencji nauk przyrodniczych problem istnienia Boga. Wyrażane przez niego poglądy uznać można za wyraz naukowego fundamentalizmu negującego a…