Artykuły naukowe – Filozofia

Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, Mieczysław Gogacz, Mieczysław Krąpiec, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, akt istnienia Koncepcja istnienia, jako aktu urealniającego i aktualizującego byt jednostkowy, wyznacza podstawowy zrąb tomizmu konsekwentnego, który polega przede wszystkim na konsekwentnym właśnie rozpoczynaniu wszelkich analiz filozoficznych od…