Ateizm

Schizma w ateiźmie

Dla wielu osób, w tym licznych uczonych, sukcesy nauki stały się argumentem za odrzuceniem wszelkich religii. Skoro nauka tak wspaniale tłumaczy zjawiska bez odwoływania się do bytów nadprzyrodzonych, to dlaczego ktoś miałby w ogóle utrzymywać, że byty nadprzyrodzone istnieją? Byłoby to…

CZY ADOLF HITLER BYŁ KATOLIKIEM?

W dzisiejszych czasach, kiedy przyklejanie komuś etykietki antysemityzmu stało się dla niektórych wygodnym orężem w ideologicznej walce z różnego rodzaju oponentami, modne też stało się u niektórych kojarzenie tego, co katolickie, czy w ogóle chrześcijańskie, z tym, co nazistowskie. Czyni…

Żródla ateizmu – MACHIAVELLI

Powinniśmy mówić o wrogach wiary, ponieważ życie wiary jest prawdziwą wojną. Tak mówią wszyscy prorocy, Apostołowie, męczennicy i sam nasz Pan. A jednak próbujemy unikać mówienia o naszych wrogach. Dlaczego? Po części dlatego że obawiamy się pomylić wrogów duchowych z…

Źródła ateizmu – Marksizm

PRZEDRUKOWANE ZA POZWOLENIEM NATIONAL CATHOLIC REGISTER Spośród wielu przeciwników wiary chrześcijańskiej marksizm nie należy z pewnością do najważniejszych, najbardziej olśniewających czy wywierających wrażenie filozofii w historii. Ale był aż do niedawna w widoczny sposób najbardziej wpływowy. Porównanie map świata z…