Ateizm

PRZYKŁAD PROPAGANDY ATEISTYCZNEJ

Niniejszy tekst stanowi polemikę z tekstem Krzysztofa Sykty pt. Paście owieczki moje…, zamieszczonym w serwisie Racjonalista[1]. Zgodnie ze zwyczajem wprowadzonym przez Jana Lewandowskiego tekst, z którym polemizuję, dla odróżnienia zaznaczyłem kursywą[2]. Kiedy człowiek nie znajduje przebaczenia w oczach bliźnich, kiedy…

KULT MITRY A CHRZEŚCIJAŃSTWO

Niniejszy tekst jest polemiką z 11 rozdziałem książki Karlheinza Deschnera pt.I znowu zapiał kur[1]. W rozdziale tym Deschner za pomocą różnych paralel pomiędzy mitraizmem a chrześcijaństwem próbuje dowodzić, że chrześcijaństwo zaczerpnęło swe najważniejsze wierzenia, koncepcje i obrzędy właśnie od mitraizmu.…

ŚMIERĆ NAUKI? – artykuł kontra "Śmierć duszy" w Polityce

Napisał: JAROSŁAW DĄBROWSKI Eksperymenty omówione przez Marcina Rotkiewicza i Anetę Brzezicką w grudniowym Niezbędniku Inteligenta tygodnika „Polityka” (Śmierć duszy[2]) wzbogacają wiedzę o tym, jak opisywać i kontrolować oddziaływanie pomiędzy duszą (rozumianą jako świadomość) i ciałem. Wbrew twierdzeniu autorów artykułu nie…

Czym jest ateizm? (wersja robocza)

Czym jest ateizm? (wersja robocza) inspiracja  na podstawie http://www.conservapedia.com/Atheism Ateizm, jak go określa w Stanford Encyclopedia[1] oraz  the Routledge Encyclopedia of Philosophy[2], oznacza zaprzeczenie istnienia wszechmocnego, wszechwiedzący i dobrego Boga. Z kolei Matt McCormick w Encyclopedia of Philosophy[3], określił ateistę jako ”…