Ateizm

Czy światopogląd racjonalistyczny opiera się wyłącznie na faktach?

Racjonaliści twierdzą, że ich światopogląd opiera się wyłącznie na „czystych” i „obiektywnych” faktach, na niczym więcej. Nic zatem dziwnego, że każdy pełen entuzjazmu i zapału racjonalistyczny neofita wchodzący na arenę sporów światopoglądowych przynajmniej na początku jest przekonany o istnieniu czegoś…

Czy apologeta nie może być wolnomyślicielem?

Artykuł ukazuje, że idea wolnomyślicielstwa może być z powodzeniem wykorzystana także w apologetyce teistycznej   Z różnych stron słyszy się postulat, że tylko racjonaliści, wolnomyśliciele i przedstawiciele różnej maści nieortodoksyjnych religii chrześcijańskich mogą przejawiać „swobodę w myśleniu”, czego nie można…

Bóg a kwestia cierpienia

Wśród apostołów ateizmu używających argumentu „z cierpienia” przeciw Bogu chrześcijańskiemu istnieje dość dobrze wykształcona świadomość faktu, że w kwestii cierpienia ludzkości została już utworzona swoista apologetyka chrześcijańska, która uzasadniła sens istnienia cierpienia ludzkiego przez pryzmat eschatologiczny. Wstępem do takiego uzasadnienia…