Dogmatyka – Chrzest

Dlaczego chrzcimy niemowlęta przez polanie na odpuszczenie grzechów?

Dlaczego chrzcimy niemowlęta przez polanie na odpuszczenie grzechów? Niektórzy odrzucają wszystko, co z chrztem katolickim związane: wypowiadanie przy nim słów z Mt 28:19, formę, to znaczy polanie głowy, chrzest dzieci, odpuszczenie grzechów przed nim popełnionych. Nazywają też chrzest symbolem i…