Dogmatyka – Duch Święty

Duch Święty osoba czy tylko moc i energia.
Duch Święty osoba czy tylko moc i energia.

Duch Święty osoba czy tylko moc i energia.

OSOBA DUCHA ŚWIĘTEGO Niektórzy twierdzą, że Duch Św. nie jest trzecią osobą Boską, lecz „czynną bezosobową mocą Boga”. Odpowiedź.   1) Biblia odróżnia Ducha Św. od siły czy mocy Bożej. Za 4:6 – „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz…