Dogmatyka – Prymat Św. Piotra

Klemens Aleksandryjski i Orygenes o prymacie św. Piotra

Jak wspomniałem w swoim poprzednim artykule („Prymat św. Piotra według Cypriana”  Świadkowie Jehowy, zwalczający prymat św. Piotra, w swoim dowodzeniu próbują nawet posłużyć się św. Augustynem (353-430). Nie będziemy tu omawiać problemu Augustyna, którego naukę przedstawiłem w swej książce i…

CZY ŚW. PIOTR BYŁ W RZYMIE? +sukcesja apostolska +nieomylność

  Niektórzy negują pobyt Piotra w Rzymie.   NT nie neguje obecności Piotra w stolicy cesarstwa. Bezpośrednim biblijnym potwierdzeniem obecności Piotra w Rzymie są jego własne słowa z 1P 5:13, które zawierają pozdrowienia od całej wspólnoty rzymskiej skupionej wokół jego…

Dlaczego Kościół Katolicki jest Kościołem Chrystusowym – Prymat Św. Piotra

Niektórzy twierdzą, że Piotr nie był pierwszym wśród Apostołów i nie należy mu się prymat. Twierdzą też: „Ani Pismo Święte, ani historia nie dostarcza najmniejszego dowodu, że Piotr był stawiany wyżej niż jego współtowarzysze” nazywają go jedynie „rzecznikiem apostołów”. Prymat…