Dogmatyka – Dekalog

Rzekomy kult obrazów w religii rzymsko-katolickiej. Dekalog.

  Niektórzy uważają, że istnieją w religii rzymsko-katolickiej obrazy i figury, do których według nich trzeba się modlić. Jeszcze inni twierdzą, że jest to złamaniem przykazania bożego i jest bałwochwalstwem               1) Po pierwsze prawdziwy lud Boży „Strzeże…