Dogmatyka – Piekło

CZY NAUKA O PIEKLE JEST NAUKĄ BIBLIJNĄ

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt.Duszpasterstwo strachu, jaki został zamieszczony w internetowym serwisie racjonalistycznym[1]. W tekście tym Agnosiewicz próbuje za pomocą pewnych tekstów Biblii zanegować ideę biblijnego piekła. Swój wspomniany tekst, na który będę odpowiadał – podobnie…