Dogmatyka – Biblia

Kto ustalił, że Pismo Św. to Pismo Św.? (Tradycja, KANON PISMA ŚWIĘTEGO)

Pismo Św. jest Pismem Św – spisaną treść Tradycji, bo tak uznał i określił Kościół Katolicki. Tradycja Kościoła ustaliła, które księgi są natchnione. 1.Istnieją trzy różne listy ksiąg Starego Testamentu: kanon saducejski (o ile mi wiadomo, dziś trzymają się go…

Dekalog i Stare Przymierze

Czy pytamy o:  Obowiązywanie Prawa Mojżeszowego?  Podleganie nakazom moralnym?  Konieczność czynienia dobrych czynów?  Jedzenie wieprzowiny, święcenie soboty, kamienowanie odstępców, zakaz czynienia wszelkich wizerunków, stosowanie obmyć opisanych w II i IV księdze mojżeszowej (kilkaset nakazów!)? W zależności…