EWANGELIZACJA

Ewangelizacja w dobie zobojętnienia

Ks. Józef Zabielski, ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIE] Tom III, Rok 2004 Poszukiwanie coraz doskonalszych sposobów głoszenia Ewangelii jest problemem otwartym i zadaniem ciągle aktualnym. Reasumując nasze refleksje w tym zakresie, raz jeszcze wróćmy do myśli i słów kard. J. Ratzingera. Nawiązując do rozwoju myśli teologicznej niemieckiego teologa…

Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej

Kultura – Media – Teologia 1(1) 2010, s. 47-62. ks. MarekDziewiecki Niniejszy tekst to analiza związku, jaki zachodzi między dominującą obecnie kulturą ponowoczesności i funkcjonowaniem w społeczeństwie zinformatyzowanym, związanym z kulturą ikoniczną, a sposobami głoszenia słowa bożego współczesnemu człowiekowi. W takim…