Fundamentalizm islamski

Fundamentalizm w świetle wybranych koncepcji psychologicznych

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Res Politicae 2015, t. VII, s. 199–213 Anna ZASUŃ* Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Celem artykułu jest prezentacja psychologicznych korzeni fundamentalizmu, które można od- naleźć w…

Fundamentalizm jako reakcja na globalną zmianę

Aneta Baranowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, W: Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany : kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, red. J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwa. Wrocław 2010, s. 75-83 https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLd3IzRThGekNsWW8/view?usp=sharing

Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku

Juliusz Piwowarski, Jerzy Depo, Paweł Pajorski Copyright © by Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 2015 Tematy: Zjawisko terroryzmu – podstawowe informacje. Islam jako religia. Fundamentalizm islamski – koncepcja ruchu społeczno-religijnego i zbrojnego ramienia islamu. Fundamentalizm islamski…

Teologia polityczna dżihadyzmu… w perspektywie antropologii polityki

Fundamentaliści, stosując przemoc terrorystyczną wierzą, że realizują teologię końca czasu i są narzędziem sądu bożego wymierzonego przeciwko grzesznemu światu. Zgodnie z teorią przemocy eschatologicznej René Girarda religijność fundamentalistyczna przechodzi trzy fazy stereotypizacji: kryzys – sprawca – ofiara. W teologii politycznej Al-Kaidy trudno…