Historia Kościoła

W obronie czystości Wiary. Trybunał Św. Inkwizycji

Rzekome okrucieństwo Inkwizycji jest zwykle jednym z zasadniczych argumentów podejmowanych przez wrogów Kościoła. Wolter mawiał o „krwawym trybunale, przeraźliwym pomniku władzy mnichów”1. Dla większości współczesnych stanowi ona symbol najstraszliwszego w dziejach cywilizacji masowego prześladowania, fanatyzmu i kontroli myśli. Czarna legenda…

Historia wypraw krzyżowych

Od końca lat osiemdziesiątych obserwuje się w Watykanie „bitwę o historię”, nazwaną przez kard. Arinze w przesłaniu skierowanym do muzułmanów w lutym 1996 r. z okazji zakończenia ramadanu „przezwyciężaniem przeszłości”. Dla modernistów „przezwyciężanie przeszłości” jest istotnym elementem ich polityki, zmierzającym…

Sobór Konstantynopolitański i antytrynitarze

  Wśród dzisiejszych antytrynitarzy jest kilka „szkół” starających się określić kiedy wprowadzono w chrześcijaństwie naukę o Trójcy Św. Oto one: 1) Wprowadzona przez Teofila i Tertuliana w II wieku. 2) Wprowadzona przez Sobór Nicejski w 325 r. 3) Wprowadzona przez…

Sobór Nicejski i antytrynitarze

  Antytrynitarze wśród swych słuchaczy często rozpowszechniają wieści, że na Soborze Nicejskim w 325r. ‘nic’ nie mówiono o Duchu Św. Sugerują też, że wtedy Kościół Katolicki nauczał o jakiejś „Dwójcy”, a nie Trójcy Św., którą dopiero po wielu latach po…

Dlaczego katolicy obchodzą Boże Narodzenie? – tło biblijne i historyczne.

Marek Piotrowski obala mit: 1. Boże Narodzenie było obchodzone na długo przed ustanowieniem Święta Niezwyciężonego Słońca przez Rzymian. 2. Boże Narodzenie nie ma nic wspólnego z świętem Mitry, a podobieństwa są powierzchowne. 3. Ustanowienie Bożego Narodzenia nie miało nic wspólnego…