Info

Info: Nowe wezwania w Litanii do Matki Bożej

Na mocy dekretu Prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny zostaje rozbudowana o trzy nowe wezwania „Mater misericordiae” (Matko Miłosierdzia), „Mater spei” (Matko Nadziei) i „Solacium migrantium” (Wspomożenie imigrantów). Pierwsze wezwanie zostanie umieszczone po…