Istnienie Boga

Dowody na istnienie Boga w ujęciu Leszka Jańczuka: cuda, ontologiczny, kosmologiczny…

Cuda   Wszyscy autorzy biblijni, za wyjątkiem Pawła, nie podają żadnych rozumowych, opartych na spekulacji, dowodów na istnienie Boga. Wynika to z umysłowości semickiej owych czasów. Semita rzadko poddawał się refleksjom, nie umiał myśleć w kategoriach abstrakcyjnych, z usposobienia był…

Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga
Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga

Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga

Dowód z faktu istnienia/nieistnienia (Argument został sformowany przez Stanisława Judyckiego ) 1. Istnienie musimy pojmować poprzez kontrast z nicością. 2. Twierdzenie uznająca istnienie samej nicości jest wewnętrznie sprzeczne. 3. Warunkiem możliwości istnienia czegokolwiek mus być byt, w wypadku którego nie występuje…