Istnienie Boga

Głębszy sens niepewności wszystkiego. Istnienie Boga.

Niepewność wszelkiej ludzkiej wiedzy zdaje się przemawiać na niekorzyść teizmu. Jednak jako wiara teizm nigdy nie rościł sobie prawa do statusu wiedzy pewnej. Przeciwnie, wskazywał wręcz, że wolność chrześcijańskiego wyboru jest możliwa jedynie w warunkach niepewności wszystkiego. Niepewność wszelkiej wiedzy…

Argument "informacja kodu DNA" – tylko od inteligentnego nadawcy.

Informacja – uporządkowane dane, przekaz treści. Składnik niematerialny, wymagający: kodu, nadawcy, odbiorcy, treści, nośnika, urządzeń ją przetwarzających. Informacje i systemy je obsługujące znajdujemy w ludzkich wytworach: książkach, programach komputerowych. Znajdujemy je także w strukturach biologicznych organizmu. Informacja jest niezbędna do…

Tajemnica kodu DNA

Najzwyklejszą pychą jest wiara w to, że jesteśmy zdolni poprawiać naturę, gdyż natura jest dziełem Boga – dr Alexis Carrel, chirurg, laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycyny 1 Po pierwsze Każda znana człowiekowi forma życia jest w rzeczywistości zakodowana w DNA,…

Intuicyjne występowanie Boga w historii świata. Idea Istoty Najwyższej

  Zagadnienie genezy religii i monoteizmu ludów pierwotnych były w drugiej połowie 19-tego i w pierwszej połowie 20-tego wieku przedmiotem badań i żywych zainteresowań, a nawet namiętnych dyskusji etnologów i religioznawców. W etnologii i religioznawstwie dominował ewolucjonizm kulturowy, przyjmujący nieustanny…