Mity Racjonalista.pl

Polemika z tekstem Mariusza Agnosiewicza „Metoda poznawcza racjonalizmu”

  Niniejszy tekst jest odpowiedzią na esej M. Agnosiewicza pt. Metoda poznawcza racjonalizmu[1], który to tekst jest z kolei polemiczną reakcją na mój tekst pt. Krytyczna analiza metody poznawczej ateizmu, jaki został zamieszczony w dziale Ateizm w Serwisie Apologetycznym www.apologetyka.katolik.pl . W sumie jestem…

Polemiką z tekstem Jerzego Sędziaka pt. Wierzyć czy myśleć?

  Niniejszy tekst jest polemiką z tekstem Jerzego Sędziaka pt. Wierzyć czy myśleć?[1], opublikowanym w Serwisie Racjonalista. W tekście tym Sędziak próbuje zdyskredytować przekaz ewangeliczny i wiarę chrześcijańską za pomocą różnych (najczęściej dość infantylnych) argumentów. Z poniższego tekstu J. Sędziaka nic nie…

Odpowiedz na zarzuty „Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?”

  W serwisie Racjonalista.pl  pojawił się esej Marcina Kwieka, który jest próbą polemiki z moją rozprawką pt. Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?, jaka została zamieszczona również w niniejszym dziale. Na samym początku chciałbym podziękować Marcinowi Kwiekowi za uwagę, jaką poświęcił mojemu tekstowi, pisząc z nim…

 Odpowiedz na zarzuty do artykułu „Krytyczna analiza poznawczej metody ateizmu”

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na artykuł Przemysława Pieli, pt. Prawda z fałszu, czyli negacja krytyki, który był polemiką z moim artykułem pt. Krytyczna analiza poznawczej metody ateizmu, analizującego epistemologię światopoglądu ateistycznego. Tekst Pieli nie ukazał się w Serwisie Racjonalista, ukazał się on…

„Racjonalistyczne” pogardzanie filozofią

„Racjonaliści” bardzo często podśmiewają się z filozofii, nazywając ją pogardliwie „metafizyką”. Twierdzą, że filozofia nigdy nic nie osiągnęła poza „pustym ględzeniem”. Pomijając fakt, że taki punkt widzenia jest tylko kolejnym dowodem na płyciznę ich myślenia, skoro to właśnie filozofii zawdzięczamy…

Czy istnieją „prawa przyrody”? – mity racjonalisty

Zdaniem „racjonalistów” i scjentystów istnienie „praw przyrody” jest pewne i wydaje się być wspierane przez nasze codziennie doświadczenie oraz przez system edukacji, który naucza nas choćby o „prawach fizyki”. Jeśli „nauka” ustali istnienie określonych praw i zasad w przyrodzie, to…

CZY W BIBLII SĄ JAKIEŚ POZOSTAŁOŚCI POLITEIZMU?

Wstęp Poniższa rozprawka jest pierwszym odcinkiem moich polemik z serwisemwww.racjonalista.pl tworzonym przez Mariusza Agnosiewicza. Serwis ten, uważający się za racjonalistyczny, istnieje już od dość dawna, teksty zamieszczane w nim są przedrukowywane również na łamach prasy antyklerykalnej[1] i osobiście dziwię się,…

CZY JEZUS PRZEPOWIEDZIAŁ APOSTOŁOM KONIEC ŚWIATA ZA ICH ŻYCIA

Niniejszy tekst jest polemiczną odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt. Eschatologia, czyli dzień uboju, jaki został zamieszczony w internetowym serwisie racjonalistycznym[1]. W tekście tym Agnosiewicz, wytaczając bardzo poważne zarzuty przeciw Jezusowi i Apostołom, utrzymuje, że Jezus, a wraz z nim…