Mity Racjonalista.pl

CZY WEDŁUG NOWEGO TESTAMENTU MARIA NIE BYŁA DZIEWICĄ?

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na artykuł Mariusza Agnosiewicza pt.Dziewica i jej potomstwo, który został zamieszczony w internetowym serwisie racjonalistycznym[1]. W tekście tym Agnosiewicz próbuje za pomocą pewnych tekstów bibiljnych zanegować ideę dziewictwa Marii. Nie są to jakieś nowe, odkrywcze argumenty.…

PRYMAT PAPIESKI

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt. Prymat papieski, który został zamieszczony w internetowym serwisie racjonalistycznym[1]. W tekście tym Agnosiewicz próbuje za pomocą pewnych tekstów Biblii zanegować ideę prymatu rzymskiego. Nie są to jakieś nowe, odkrywcze argumenty, gdyż…

KAPŁAŃSTWO KOBIET

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt.Kapłaństwo kobiet[1], który został zamieszczony w internetowym serwisie racjonalistycznym. W tekście tym Agnosiewicz za pomocą pewnych tekstów Biblii próbuje dowieść, że w pierwotnym chrześcijaństwie kobiety sprawowały „funkcje kapłańskie”. Swój wspomniany tekst, na…

CZY NAUKA O PIEKLE JEST NAUKĄ BIBLIJNĄ

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt.Duszpasterstwo strachu, jaki został zamieszczony w internetowym serwisie racjonalistycznym[1]. W tekście tym Agnosiewicz próbuje za pomocą pewnych tekstów Biblii zanegować ideę biblijnego piekła. Swój wspomniany tekst, na który będę odpowiadał – podobnie…

CZY W OPISACH WNIEBOWSTĄPIENIA JEZUSA SĄ SPRZECZNOŚCI

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt.Wniebowstąpienie[1], zamieszczony w jego serwisie racjonalistycznym. W tekście tym Agnosiewicz twierdzi, że dwa opisy wniebowstąpienia z Nowego Testamentu są sprzeczne względem siebie. Postaram się niżej odpowiedzieć na te zarzuty. Tradycyjnie, dla ułatwienia…

CZY STARY TESTAMENT WZORUJE SIĘ NA WIERZENIACH INNYCH RELIGII?

Niniejszy tekst jest polemiką z tekstem Mariusza Agnosiewicza pt.Wpływologie i analogie ST, zamieszczonym w racjonalistycznym serwisie internetowym[1]. W tekście tym autor utrzymuje, że koncepcje teologiczne Starego Testamentu zostały przejęte od innych religii. Mimo tego twierdzenia Agnosiewicz nie prezentuje jednak w…

CHRZEŚCIJAŃSTWO CZY PAULINIZM?

Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt.Chrześcijaństwo czy paulinizm, jaki został zamieszczony w serwisie racjonalistycznym[1]. W tekście tym Agnosiewicz próbuje oczerniać św. Pawła, portretując go jako oportunistę, notorycznego kłamcę, awanturnika itp. Jednocześnie w tekście tym Agnosiewicz pomniejsza znaczenie…

CZY OPISY JAHWISTY I ELOHISTY Z KSIĘGI RODZAJU SĄ SPRZECZNE?

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt. Genesis czyli Stworzenie[1], zamieszczony w jego serwisie racjonalistycznym. W tekście tym Agnosiewicz twierdzi, że opisy jahwisty i elohisty z Księgi Rodzaju są nawzajem sprzeczne. Postaram się niżej odpowiedzieć na te zarzuty.…

KATOLICKIE PATOLOGIE?

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt. Inne katopatologie[1], który został zamieszczony w jego serwisie racjonalistycznym.W tekście tym Agnosiewicz stara się za pomocą różnych i niepowiązanych ze sobą tematycznie argumentów po raz kolejny zaatakować katolicyzm. Postaram się niżej…