Problemy charyzmatyczne

Problemy i kontrowersje związane z działalnością ruchu Odnowy w Duchu Świętym

  Ruch Odnowy w Duchu Świętym, działający w ramach Kościoła katolickiego, powstał pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a do Polski dotarł na początku lat siedemdziesiątych. Jest ruchem odnowy religijnej, ruchem zakładającym konwersję, pogłębienie wiary przez „doświadczanie…

Prawda o ruchu charyzmatycznym – wybór tematów – Grupa FB

adres grupy: https://www.facebook.com/groups/129185981013338/ Wybór tematów:  Kardynał Francis Arinze o objawieniach prywatnych: https://www.facebook.com/groups/129185981013338/permalink/397732960825304/ Ku przestrodze . Recepta na charyzmatycznego wizjonera https://www.facebook.com/groups/129185981013338/permalink/398229450775655/ Strona FB promująca Toronto Blessing oraz próbująca przeforsować tezę że KK zaakceptuje to co zaczęło się w Toronto, opublikowało niedawno…

Dary Ducha Świętego a działalność tzw. charyzmatyków

  O dary Ducha Świętego konieczne do zbawienia można i należy prosić. Kościół to zawsze czynił i czyni. Także sprawuje posługę tych darów w Sakramentach. Darami Ducha Świętegp według nauczania katechizmu na podstawie Pisma świętego (Iz 11,2): dar mądrości, rozumu,…

Czy krytycyzm wobec "uzdrowień" działanych przez tzw. charyzmatyków jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu?

Ten zarzut jest często stosowany przez tzw. charyzmatyków. Po pierwsze zawiera on w sobie fałszywą przesłankę, mianowicie aprioryczne założenie, że wszystko, co oni działają, pochodzi i musi pochodzić od Ducha Świętego. Po drugie widać w tym brak wiedzy odnośnie tego,…

Jak należy teologicznie ocenić tzw. "zaśnięcia w Duchu Świętym"?

Chodzi o fenomen pochodzący od tzw. Toronto blessing, a pierwotnie z pogańskiego kultu kundalini (rodzaj jogi). Jak w każdej tego typu kwestii należy wziąć pod uwagę zarówno aspekt zewnętrzny, czy warstwę wyrazu (fenomenologiczną), jak też aspekt wewnętrzny, treściowy. Ponadto istotne…