Pytania-Odpowiedzi-Jezus Chrystus

Czy można ofiarować Panu Bogu bóstwo?

Pytanie dotyczy dwóch zasadniczych kwestii teologicznych: 1. pojęcia ofiarowania, czyli ofiary kultowej, w świetle zwłaszcza Bożego Objawienia, 2. wyrażenia „ciało i krew, dusza i bóstwo” Jezusa Chrystusa, czyli tematyki chrystologicznej i sakramentologicznej. W świetle zarówno religioznawstwa jak też Bożego Objawienia…

Debata „Kim był (historyczny) Jezus?” Aula WFiS, Lublin 19-12-2012

Kim był Jezus z Nazaretu, jeśli spojrzeć na jego osobę z punktu widzenia współczesnej żydowskiej myśli religijnej? Był to pobożny, faryzejski rabin ze szkoły Hilela oraz działający w ramach żydowskiej tradycji reformator, zaangażowany politycznie oraz społecznie. Nie ma historycznych podstaw…