Pytania-Odpowiedzi-Moralność

Czy osoba, która utraciła dziewictwo, może zawrzeć święty związek małżeński?

Może. Domyślam się, że nie chodzi o przypadek kogoś owdowiałego. Utrata dziewictwa, o ile była grzeszna (tzn. nie w wyniku gwałtu), jest wprawdzie w tym znaczeniu skazą na duszy, że każdy grzech pociąga za sobą jako skutek nie tylko winę…

Czy w małżeństwie usprawiedliwione są wszelkie praktyki seksualne?

Pytanie stało się szczególnie aktualne wobec publicznie głoszonych prywatnych poglądów pewnego kapucyna, który rychło znalazł rozgłos i poparcie osób i kręgów popierających rozmywanie i dywersję katolickiego nauczania w dziedzinie moralności sexualnej. Tradycyjne nauczanie Kościoła, zawarte co do istotnych zasad w…