Pytania-Odpowiedzi-Moralność

Potrzeby seksualne osób z upośledzeniem umysłowym

Moja trzydziestoletnia, upośledzona umysłowo córka ma „sympatię”. Wie, że nie może zawrzeć związku małżeńskiego (ubezwłasnowolnienie, niezdolność do wypełniania zadań w małżeństwie). Nikt jednak nie jest w stanie zapobiec ewentualnemu, nawet przypadkowemu współżyciu fizycznemu z osobą kochaną. Bardzo chcemy być wierne…