Stan prawny a religia

Czy można przypominać "o modlitwie przed i po jedzeniu" w statucie szkolnym?

Reakcja w sprawie interwencji HFPC dotyczącej statutu SP 51 w Lublinie Dnia 14 lutego b.r., Helsińska Fundacja Praw Człowieka sformułowała zarzuty rzekomej „nietolerancji” i „indoktrynacji” w związku z treścią eksponowanych w stołówce Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie Zasad kulturalnego spożywania…