Teologia Fundamentalna – skrypty wykładów

Ks. Paweł Holc CM-Teologia  fundamentalna-nstytut Teologiczny Księży Misjonarzy

    Literatura pomocnicza: Seweryniak, Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001. Dzidek – Ł. Kamykowski – A. Kubiś (red.), Teologia fundamentalna, T. 1: Człowiek – Filozofia – Bóg, T. 2: Religie świata a chrześcijaństwo, T. 3: Objawienie i Chrystus, Wydawnictwo Naukowe…