Uncategorized

Polemika z satanizmem

        Istnieje zagadnienie satanizmu, który pretenduje do bycia czymś w rodzaju religii, zwłaszcza wśród młodzieży. Zjawisko to jest marginalne ale zarazem zauważalne, należy się więc do tego choćby w zarysie ustosunkować. Czym więc jest ten tak zwany…