Uncategorized

Chrześcijaństwo a New Age

Chrześcijaństwo New Age Kim jest Bóg? W chrześcijaństwie Bóg jest Bogiem osobowym, nieskończenie kochaj±cym, mądrym i sprawiedliwym, który pragnie wejść w osobistą relację z każdym z nas. Bóg jest zarówno transcendentalnym, jak i immanentnym Stwórcą wszystkiego co istnieje, On podtrzymuje…

HOMEOPATIA

Homeopatia, jak i inne praktyki paramedyczne, cieszy się coraz większym uznaniem w społeczeństwie, a nawet w świecie lekarskim. Jest to „wiedza”, pochodząca z początku XIX wieku. W przeciągu całej swej historii rozwijała się ona poza wpływem medycyny naukowej, która poczyniła…

KLUCZ DO ZROZUMIENIA "NOWEJ ERY"

Kto próbuje przyjrzeć się bliżej różnym formom kultury, religijności, technik terapeutycznych i twórczości artystycznej, odwołującym się do symbolu „Nowej Ery” lub „Ery Wodnika”, i stara się dostrzec w nich jakieś wspólne elementy, może doznać uczucia zagubienia, jak gdyby wchodził do labiryntu. Nie mają one żadnej struktury…

CZY RELACJE BIBLIJNE SĄ MNIEJ WIARYGODNE NIŻ RELACJE HISTORYCZNE?

W tzw. naturalistycznym, racjonalistycznym czy obiektywnym nurcie analizy Biblii istnieje pewien zestaw uprzednio przyjętych założeń metodologicznych, które nie pozostają bez wpływu na ostateczne wnioski wyciągane przez krytyków wyznających powyższe poglądy. Cechą wspólną owych założeń jest przedkładanie przekazu historycznego nad biblijny,…