Varia

Bzdury, przekłamania i fantazje z antyreligijnego filmu "Zeitgeist"

Na życzenie uczestników tej dyskusji podjąłem się polemiki z pierwszą częścią filmu Zeitgeist, która jakoby odsłania prawdziwe korzenie chrześcijaństwa. Najłatwiej będzie mi odpisać na tekst filmu niż tworzyć swoją własną prezentację na ten temat więc właśnie skupię się na tych…

Istnienie Pana Boga (dowody) – Istnienie bytów przygodnych (niekoniecznych) wskazuje, że musi istnieć byt konieczny

Jak był czas, kiedy nas nie było, kiedy żaden człowiek nie istniał, tak przyjdzie chwila, w której już nas nie będzie na ziemi. To samo da się powiedzieć o wszystkich zwierzętach, roślinach i nieorganicznych istotach. – Widzimy więc, że żadna…

Istnienie Pana Boga (dowody) – Zmiany i ruch, jaki się w świecie odbywa, wskazują, że Bóg istnieje

W świecie widzialnym dostrzegamy coraz to nowe zjawiska, czyli zmiany. Jedne istoty powstają, drugie rozwijają się dalej, inne giną; każda z osobna prędzej czy później przechodzi z jednego stanu w drugi tak, że w całym wszechświecie panuje ustawiczny ruch. Lecz…

Istnienie Pana Boga (dowody) – Powstanie świata wskazuje na to, że musi istnieć Bóg jako ostateczna przyczyna wszechrzeczy

Przekonujemy się co dzień naocznie, iż wszystko, co wokoło nas istnieje, nie powstało samo z siebie, ale każde jestestwo zawdzięcza swój byt drugiemu. Lecz nie tylko powstanie każdej istoty, także dalsze jej trwanie, a tym bardziej utrzymanie jej przy życiu…

Istnienie Pana Boga (dowody) – istnienie życia na ziemi przekonuje nas o istnieniu Boga

Istnienie istot żyjących wskazuje niezbicie, że musi istnieć Pan Bóg – Stwórca wszelkiego życia. Jest rzeczą naukowo dowiedzioną, że życie nie zawsze istniało na ziemi, ale miało swój początek. Ziemia bowiem, słońce i gwiazdy, w ogóle cały wszechświat znajdował się…