Zmartwychwstanie Jezusa

Mity w „Czy Jezus zmartwychwstał” Łukasza Wybrańczyka i Karola Fjałkowskiego

Niniejszy tekst jest polemiką z materiałem Łukasza Wybrańczyka zamieszczonym na jego kanale „Śmiem wątpić” na Youtube, a odcinek jest zatytułowany „Czy Jezus zmartwychwstał (2018)”. Myślę, że w celu lepszego zrozumienia niniejszego tekstu, warto przynajmniej raz obejrzeć materiał pana Łukasza.  …

Z najnowszych badań nad „prehistorią” opisu ewangelijnego o Zmartwychwstaniu Chrystusa

Wincenty Kwiatkowski Collectanea Theologica 26/2, 311-352, 1955 Autor układa materiał, który obejmuje literaturę nauko- wą z ostatnich lat 50, w sześciu rozdziałach, ujętych w sposób niejednolity: obok rozdziałów o charakterze chronologicznym (rozdz. 1, o zagadnieniu zmartwychwstania Chrystusa przed r. 1900), występują…