Zmartwychwstanie Jezusa

Z najnowszych badań nad „prehistorią” opisu ewangelijnego o Zmartwychwstaniu Chrystusa

Wincenty Kwiatkowski Collectanea Theologica 26/2, 311-352, 1955 Autor układa materiał, który obejmuje literaturę nauko- wą z ostatnich lat 50, w sześciu rozdziałach, ujętych w sposób niejednolity: obok rozdziałów o charakterze chronologicznym (rozdz. 1, o zagadnieniu zmartwychwstania Chrystusa przed r. 1900), występują…