Zmartwychwstanie Jezusa

McDowell analizuje dowody, przesłanki i argumenty za Zmartwychwstaniem Jezusa. Co Ty na to?

  Wiara w Zmartwychwstanie Jezusa jest niezbędną podstawą wiary Kościoła Katolickiego. Podkreśla to św. Paweł w 1 Kor 15, 12-18: Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?Jeśli nie ma zmartwychwstania,…

Dlaczego obchodzimy Wielkanoc?

Niektórzy twierdzą, że Jezus nie życzył sobie, aby obchodzono pamiątkę Jego zmartwychwstania. Nie uznają świąt Wielkanocy, mówiąc, że mają one „związek z pogańskimi bogami”. Prócz stałego niedzielnego upamiętniania zmartwychwstania Chrystusa, chrześcijanie stanowiący „Ciało Pana” (1Kor 12:27), mieli prawo szczególniej uświęcić…

Mity w "Czy Jezus zmartwychwstał" Łukasza Wybrańczyka i Karola Fjałkowskiego

Niniejszy tekst jest polemiką z materiałem Łukasza Wybrańczyka zamieszczonym na jego kanale „Śmiem wątpić” na Youtube, a odcinek jest zatytułowany „Czy Jezus zmartwychwstał (2018)”. Myślę, że w celu lepszego zrozumienia niniejszego tekstu, warto przynajmniej raz obejrzeć materiał pana Łukasza.  …

Z najnowszych badań nad "prehistorią" opisu ewangelijnego o Zmartwychwstaniu Chrystusa

Wincenty Kwiatkowski Collectanea Theologica 26/2, 311-352, 1955 Autor układa materiał, który obejmuje literaturę nauko- wą z ostatnich lat 50, w sześciu rozdziałach, ujętych w sposób niejednolity: obok rozdziałów o charakterze chronologicznym (rozdz. 1, o zagadnieniu zmartwychwstania Chrystusa przed r. 1900), występują…

Prawnicy: Dowody jasno wskazują na fakt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

 Czy zmartwychwstanie Chrystusa może być udowodnione poprzez nauki przyrodnicze? Oczywiście nie. Czy w takim razie oznacza to, że nie można go w ogóle udowadniać? Oczywiście nie. Jak można w takim razie sprawdzić wiarygodność wydarzeń opisanych w NT? Wszystkie teksty historyczne…

Czy Zmartwychwstanie Chrystusa jest tylko plagiatem mitologii pogańskiej?

  Wszystko, co dotyczy zmartwychwstania Jezusa, było już od samego początku kwestionowane i podawane w wątpliwość. Jedni oskarżali apostołów o zwykłe oszustwo: ukradli ciało Ukrzyżowanego i sfabrykowali cudowną historię zmartwychwstania. Inni podejrzewali ich jedynie o zbytnią łatwowierność: Jezus nie umarł,…