DOWODY ISTNIENIA BOGA, Argumenty za istnieniem Boga – Wykład

Dowody na istnienie Boga są to, jak się je współcześnie określa,
argumenty za istnieniem Boga, gdyż za dowody w sensie logicznym (i
matematycznym) uważa się rozumowania konkluzywne, to znaczy takie, w
których wnioski zostały wyprowadzone z przesłanek w sposób nie budzący
wątpliwości. Argumenty za istnieniem Boga nie są uważane za konkluzywne i
od wieków były przedmiotem krytyki jako rozumowania obarczone błędami
logicznymi. Nie zmienia to jednak faktu, iż co najmniej od czasów Platona po
dzień dzisiejszy, podejmowane są próby skonstruowania takich dowodów
(zwłaszcza tzw. dowodów ontologicznych).

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLaWFGU1lrN3FhQ2M/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Dowód "ex motu" na istnienie Boga : analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image